GIF87ad2TDFDR4&$&$Ħfdl&$dbd464|z|\TF̌VT̶TVTl64,&tlnlܬ|FD,.,Į~|\ LNL촒nll.,<> qDt1ٛ9OЋ?HA&]Am]H'MbLHnPR Ab"An ix!+0@s#yC'".D <%'L:C(Ep-@ʥq?"1rAQDgB!,G8HTaa!]8`TR a9B\1D } % pS!(( (eEp'QQN CBz%<|n;Ƀ0WgOHN|,'G~蜟ꇓ"췟L ;